Privacy Policy

Privacy Policy

Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en we zijn ons bewust van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Verwerken van persoonsgegevens door Snelleofferte.be

Wij verwerken persoonsgegevens van u

  • ten behoeve van de overeenkomsten die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten. Hieronder valt ook het verwerken van uw gegevens om de vordering die wij mogelijk op u hebben uit hoofde van de overeenkomst te (laten) incasseren;
  • om bij onze dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
  • voor onze marketingactiviteiten, waaronder valt het uitbreiden van de klantrelatie;
  • voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten;
  • voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
  • om onszelf te (kunnen) verdedigen tegen eventuele juridische aanspraken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van uw aanvraag naar onze diensten of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch (bijvoorbeeld ter verdediging tegen juridische aanspraken), financieel of zakelijk (bijvoorbeeld administratieve doeleinden) van aard. Zo hebben wij een gerechtvaardigd belang om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten en ons te verdedigen tegen juridische aanspraken. Tot slot verwerken wij enkele persoonsgegevens omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Verwerven van persoonsgegevens door Snelleofferte.be

Wij verwerven onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens van u: uw voor- en achternaam, adres en overige contactgegevens, geslacht en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een aanvraag bij ons te plaatsen. Ook verwerken wij uw IP-adres, uw locatie gegevens, uw gegevens over uw activiteiten op onze website en uw surfgedrag over verschillende websites heen. (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Snelleofferte.be maakt gebruik van derden partijen om verkeer naar de website te genereren. Meer informatie is terug te vinden op de Privacy and Terms pagina van Google.

Bewaren van persoonsgegevens door Snelleofferte.be

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat wet- of regeling ons dit verplicht. Onze bewaartermijn(en) zijn afhankelijk van doelen die gebonden zijn aan de verwerking.

In het kader met de door u gesloten overeenkomsten om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten geldt dat wij verplicht zijn uw gegevens voor minimaal zeven jaar te bewaren. U gegevens zullen na die termijn voor dit doel verwijderd worden.

Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief en op die manier door ons geïnformeerd wordt over het laatste nieuws en onze aanbiedingen, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van onze marketingdoeleinden. Heeft u aangegeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, dan zullen wij tot uiterlijk twaalf maanden na ontvangst van uw afmelding uw gegevens voor dit doel verwerken.

Heeft u contact gehad met onze telefonische adviseurs en heeft u aangegeven dat u geen contact meer wenst, dan zal dit doorgevoerd worden in ons systeem. Uiteraard zullen wij dan geen contact meer met u zoeken. U gegevens zullen vanaf twaalf maanden na doorvoering niet meer voor dit doel worden verwerkt. Tenzij specifiek aangegeven wordt u niet afgemeld voor de nieuwsbrief.

Beveiliging van persoonsgegevens door Snelleofferte.be

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Zo zorgen wij onder andere voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls), dat onze wachtwoorden regelmatig worden gewijzigd, dat ons pand is beveiligd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Verder versturen wij uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https'en het hangslotje in de adresbalk. Verder gebruiken wij de internetstandaarden DKIM, SPF, DMARC om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

Wij verkopen / delen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld aan/met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of indien dit moet om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan onze verzekeraar of juridische adviseurs verstrekken ten behoeve van onze aansprakelijkheid of vanwege een juridisch geschil met u. Daarnaast kunnen onze ICT-leveranciers toegang krijgen tot uw persoonsgegevens wanneer ze ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze softwaresystemen en website. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op deze manier wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat een van de voornoemde verzoeken door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen waarop uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart heeft gemaakt. Dit laatste om ter bescherming van uw eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie statement

Snelleofferte.be maakt gebruik van (diverse soorten) cookies. Alles hierover leest u in ons cookie statement.

Uw toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken of aanpassen

Desgewenst kunt u de toestemming die u op snelleofferte.be heeft gegeven voor het plaatsen van cookies intrekken of wijzigen. Dit kunt u op elk gewenst moment doen via deze pagina.

Wijzigingen privacy policy

Onze privacy policy kan op elk willekeurig moment wijzigen. Snelleofferte.be volgt de ontwikkeling van de privacy wetgeving op de voet. Indien er wijzigingen plaatsvinden zullen wij onze statements en verklaringen hierop aanpassen.

Laatste wijziging: 24 - 03 - 2022

Hoe kan je Snelleofferte.be contacten

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de onderstaande contactgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

Match4markets BV.
Bargelaan 16
2333 CT, Leiden
Nederland
+31 71 568 00 21
[email protected]

Hoe kan je de autoriteit gegevensbescherming contacten?

Postal address

Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG

Telephone

(+31) - (0)70 - 888 85 00

Bezoekadres

(alleen op afspraak)
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag